Kontejnery

Zajistíme pro vás odvoz, dovoz a nakládku veškerých materiálů s možností přistavení kontejneru. Jako jsou písky, štěrky, suť, zemina, mulčovací kůra, stavební materiál, dřevo na otop apod. Taktéž provádíme odvoz a likvidaci odpadu, ať už stavebního, nebo bioodpadu. Možno i přeprava stavební i jiné mechanizace. Disponujeme kontejnery o objemu 3m3-9m3 a hmotnosti 4 tun. V případě zájmu možnost zajistit větší objem i tonáž.

Ceník

Ceny jsou orientační, dle náročnosti prací.

Možnost individuálního paušálního poplatku a vypracování plánu v případě pravidelné spolupráce.

Kategorie Cena
Cena 26,- Kč/km
Manipulační poplatek (nakládka + vykládka) 300 kč
Pronájem kontejneru 100,- Kč/den

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Naše práce

Odvoz a likvidace bioodpadu

Práce obsahovala: Odvoz a likvidace velké masy bioodpadu.